Lånoversikt :
Huslån
Førstehjemslån
Billån
Båtlån
MClån
Forbrukslån
Studielån
Kredittkort
Lånekalkulator
Ordforklaring
 
Kontakt Laanonline
Forside
Linker
Legg til Favoritter

Gjedrem øker renten
   

Sentralbanksjef Svein Gjedrem tror rentene og prisene gradvis vil stige, og advarer folk mot å ta opp for store lån.
To år etter at vi begynte å senke renta, kan det se ut til at prisstigningen er på vei opp, om enn sakte, sa sentralbanksjef Svein Gjedrem i sin årstale i Norges Bank i kveld.

- Renta kan etter hvert og gradvis bringes opp mot et mer normalt nivå.

Som vanlig var sentralbanksjefens budskap godt pakket inn i forsiktige formuleringer. Landets elite av toppolitikere, finansfolk, arbeidstakere og arbeidsgiverne satt imidlertid musestille og spisset ører.

Gjelda øker
Gjedrem påpekte at norske husholdninger nå har en gjeld som i snitt er halvannen gang så stor som deres inntekt. Den økte gjelda gjør husholdningene mer sårbare, advarte Gjedrem.

- Det vil komme en periode hvor husholdningen ønsker å stabilisere sin gjeld og dempe sitt forbruk, sa han på sitt nøkterne vis.

Men norske forbrukere kan trolig glede seg over lav prisstigningen en god stund til.

Gjedrem venter at den lave prisveksten vil fortsette fram til 2007, og det såkalte inflasjonsmålet på 2,5 prosent vil først bli nådd i 2008.

Styringsrenta fra Norges Bank er nå på 1,75 prosent. Svein Gjedrem poengterte at Norges Bank ikke har hatt en så lav styringsrente siden banken ble etablert i 1816.

Forsiktig stigning
Sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv venter ingen renteøkning i løpet av året.

- Gjedrem sier at renten etter hvert vil begynne å bevege seg opp igjen til et normalnivå. Med det mener han en rente som ligger 2-3 prosentpoeng over dagens nivå, altså 5-6 prosent. Men det vil ikke skje veldig raskt, sier Djuve til NTB.

Finansanalytikere festet seg torsdag kveld ved at Gjedrem i sin tale har endret en standardformulering i sin tale om at vi «bør ligge etter andre land» med å endre renten, til at vi «har ligget etter». Det kan bety at Gjedrem ikke vil vente på den europeiske sentralbanken neste gang.Kilde: Ntb.no