Lånoversikt :
Huslån
Førstehjemslån
Billån
Båtlån
MClån
Forbrukslån
Studielån
Kredittkort
Lånekalkulator
Ordforklaring
 
Kontakt Laanonline
Forside
Linker
Legg til Favoritter

Huslån
 


Når du skal søke boliglån er en vanlig tommelfingerregel at gjelden ikke bør overstige 2,5-3 ganger husstandens bruttoinntekt.

Husk å ta med eventuell annen gjeld i denne beregningen, som for eksempel studielån og forbrukslån, i tillegg til boliglånet.

Undersøk alltid betingelsene hos flere långivere før du tar opp lån.
Långiveren plikter å gi deg skriftlige opplysninger om dine rettigheter og alle viktige forhold i forbindelse med lånet. Viktigst er opplysninger om nominell rente, effektiv rente, hva lånet vil koste deg totalt og nedbetalingsplan.

Vurder lånets nedbetalingstid i forhold til det du skal investere i. Normal løpetid for et boligllån er 20-30 år. Vurder hvor mye du vil være i stand til å betale pr. termin før du bestemmer deg. Du skal også ha råd til å leve med lånene dine, selv om renta stiger. Tilpass avtalen til din egen økonomi. Får du senere mulighet til å betale tilbake raskere, kan du endre avtalen. Sett deg godt inn i alle betingelser, og skriv ikke under på noe du ikke forstår. Spør hvis det er noe du er usikker på!

Lånetyper
Annuitetslån innebærer at du nedbetaler lånet med like store terminbeløp, helt til lånet er innfridd. I begynnelsen er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor. Etter hvert som tida går, stiger avdragsdelen og rentedelen blir mindre. Summen er altså konstant.

Serielån har en fast avdragsdel i hvert terminbeløp, men rentedelen synker etter hvert som lånet blir nedbetalt. Det vil da si at terminbeløpet synker etter hvert som lånet nedbetales.

Har vi to like store lån med samme effektive rente og løpetid, vil terminbeløpene for et annuitetslån alltid være lavere i startfasen enn for et serielån. Mot slutten av løpetiden vil det være omvendt. De totale rentekostnadene for annuitetslånet er høyere enn for serielånet. Det skyldes at nedbetalingen skjer raskere med et serielån. Ettersom rentedelen for annuitetslån er større enn for serielån, blir rentefradraget på selvangivelsen større og lånet lettere å betjene i for eksempel en etableringsperiode.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å ha lån med avdragsfrihet for en periode. I denne perioden betaler du kun renter og ingen avdrag. Det samlede termingebyret blir dermed lavere samtidig som rentefradraget blir større. Dette kan være gunstig i for eksempel en etableringsperiode da du har mange andre utgifter. Du må imidlertid være klar over at dette gjør den totale kostnaden for lånet større, fordi lånet ikke nedbetales i perioden med avdragsfrihet.

Renter
Lån med fast rente vil si at du binder renta over en avtalt tidsperiode. Ofte er tilbudet 1-3 år. Du kan vanligvis selv velge tidsramme.

Lån med flytende rente. Her endres renta etter hvordan markedet svinger. Forandres markedsrenta, vil din rente normalt påvirkes av dette. Når renta går opp, har du normalt krav på å få varsel med en frist på minst seks uker.

Sammenlikning: Renteutviklingen avgjør om det er mest lønnsomt med fast eller flytende rente. Det er vanskelig å spå renteutviklingen, særlig over flere år. Med et fastrentelån vil du i perioder kunne ha en lavere rente enn markedsrenta, mens du i andre perioder må tåle at renta blir høyere.

Har du et fastrentelån får du en nøyaktig oversikt over låneutgiftene gjennom året. Med flytende rente vil dette svinge.

Erfaringsmessig er flytende rente det billigste. Det er mulig å binde en del av lånet, mens resten er flytende. Rentenivået på det tidspunktet du eventuelt binder renta er viktig.

Lånekostnader
Nominell rente er den renta du må betale på lånet i en bestemt periode, normalt ett år.

Effektiv rente er nominell rente pluss gebyrer og andre kostnader på lånet til långiveren. I dette inkluderes bl.a. termin-, etablerings- og depositumsgebyr. Det er viktig å få vite hvor stor den effektiv renta er, før du går inn i en avtale om lån. Når du sammenlikner lån, er det den effektive renta som forteller hvor mye lånet egentlig koster.

Andre kostnader. Det er noen kostnader som ikke er inkludert i effektiv rente, som kan komme i tillegg når du tar opp lånet. Det kan være utgifter til å utstede en inneståelseserklæring (erklæring om at banken tinglyser en pantobligasjon til riktig prioritet som sikkerhet for lånet), tinglysingskostnader (offentlig registrering av lånedokumentet), fastsetting av lånetakst (nøytral vurdering av en eiendoms verdi utført av en nøytral takstmann for å fastsette lånetaksten).

Lånetermin er den perioden du betaler renter og avdrag for. Du kan betale i månedlige terminer, men det kan også være kvartalsvise eller halvårlige terminer.

Terminbeløp er det du betaler for hver lånetermin, dvs. summen av renter, avdrag og andre kostnader for perioden.

Sikkerheten du kan stille for lånet avgjør lånebetingelsene. Jo bedre sikkerhet, desto mindre er risikoen for långiveren. Lån med høy sikkerhet er normalt rimeligere enn lån med lav sikkerhet. Bolig og fast eiendom er et godt grunnlag for god sikkerhet.

Kausjon. Långiveren kan forlange kausjon, som sikkerhet for lånet. Kausjonisten påtar seg da ansvaret for hele eller deler av lånet, hvis du ikke klarer å betjene dette selv.

Låneformål
Vi har følgende hovedgrupper:
.  Byggelån
.  Boliglån

Byggelån er kortsiktig lån med sikkerhet - pant - i tomten og i huset som føres opp.

Det kreves nøyaktige krav til planlegging og budsjettering for å få lånet. Verdien av sikkerheten øker, etter hvert som bygget vokser. Når huset er ferdig til innflytting, må du gjøre om lånet til et ordinært, langsiktig lån. Du bør allerede ha tilsagn om et slik lån, før du får innvilget byggelånet. Størrelsen på byggelånet og størrelsen på konverteringsbeløpet må være like. Trekker du mer av byggelånskontoen enn det er gitt tilsagn til, må du betale en høyere rente av det som går utover lånebeløpet.

Boliglån. Når du tar opp boliglån i en bank, må du undertegne et gjeldsbrev. Gjeldsbrev er en skriftlig erklæring om at du skylder penger. Det gir långiveren rett til å gå direkte til namsmannen for å få pant i verdier du eier, hvis du misligholder lånet. Samtidig med at du får boliglån, tas det pant i boligen. Pantobligasjonen gir da sikkerhet for lånet. Klarer du ikke å betale lånet, kan långiveren bruke pantobligasjonen til å overta eierforholdet i boligen. Boliglån får du som regel med 1.prioritets pant i boligen innenfor 60 - 80% av godkjent lånetakst. Det er ikke uvanlig at du må stille 10 - 20% egenkapital til disposisjon.

Innfri lånet

Innfri lånet når:
.  det er gunstigere å flytte over til en annen långiver
.  du har flere smålån. Da kan du samle lånene til ett og få bedre betingelser
.  du har arvet, vunnet eller har penger til rådighet til å kvitte deg med lånet

Skal du refinansiere eller flytte lånet, sjekk kostnadene både hos din gamle og nye långiver!