Lånoversikt :
Huslån
Førstehjemslån
Billån
Båtlån
MClån
Forbrukslån
Studielån
Kredittkort
Lånekalkulator
Ordforklaring
 
Kontakt Laanonline
Forside
Linker
Legg til Favoritter

MC-LÅN
 
Renteoversikt

70 prosent av alle som kjøper MC, trenger hjelp til finansieringen. De fleste MC lån er lån hvor det tas pant i MC en.
Men du må vurdere om det finnes andre alternativer som kan være bedre. Har du ledig pant i fast eiendom kan dette være billigere. Usikrede lån, eller lån med kausjon er også aktuelt, samt lån via arbeidsgiver.

Selve nedbetalingstiden på MClånet skal du gjøre uavhengig av finansieringsformen. En grei regel er at lånet skal nedbetales like mye som MCen faller i verdi per år. Kjøper du en MC til 200.000, og du regner med å selge den for 100.000 kroner om tre år, bør du ha nedbetalt 100.000 kroner på MCllånet. Forutsatt at du har fullfinansiert den. I gjennomsnitt bør du da betale 33.000 kroner i året i avdrag. Hvis ikke mister du i praksis egenkapital.

Pant i MCen
Hvis du tar opp et lån via MCforhandleren, kan han bare skaffe deg finansiering opp til 65 % av kjøpesummen, dette er lovfestet. Men går du direkte til samme finansieringsselskap kan du i teorien låne opp til 100 %, såfremt selskapet er villig til å låne deg så mye. Rentesatsen på lån med pant i MC varierer kraftig mellom bankene, mye mer enn boliglånsrenten. I tillegg til bankene er det også en del finansieringsselskaper som gir lån til MC. Mange av disse er igjen eid av bankene. I praksis blir ofte valget å skaffe deg et MClån i banken du bruker, eller bruke et av finansieringsselskapene. Så godt som alle banker tilbyr nå billån med pant i MCen.

De fleste MCmerkene har enten et eget finansieringsselskap, eller har en avtale med et finansieringsselskap. Du må alltid sjekke tilbudet derfra. Vær også oppmerksom på at det er ganske vanlig at MCforhandleren har et spesielt finansieringstilbud i forbindelse med en kampanje Du kan også få gode tilbud gjennom yrkesorganisasjonen din, jobben, eller boligbyggelaget (via NBBL). De beste rentetilbudene ligger ikke langt over de beste lånene med pant i bolig.

Hvor høy belåning du kan få varierer med inntekt og type MC. Brukt MC er gjerne vanskeligere å få finansiert enn en ny MC, men det kommer an på alderen. De vanligste er at du får de beste vilkårene innenfor 65 % av kjøpesummen. Mange tilbydere graderer etter sikkerheten slik at sikkerhet innenfor 65 % gir billigere lån enn innenfor 80 % av kjøpesum.

På grunn av høye gebyrer kommer finansieringsselskapene dårlig ut, spesielt på små lån.

MClån med pant i eiendom
Har du mulighet til å ta pant i fast eiendom, kan du som nevnt få billigere lån. Men det er blant annet avhengig av hva slags prioritet dette lånet får. Mindre lån, og lån med 2. prioritet, må gjerne tas i bank. Men det er på ingen måte sikkert at den effektive renten er lavere enn på de beste MClånene.

Hvis du tar pant i boligen må du også sørge for betale like mye avdrag som du ellers ville gjort på et MClån. Å finansiere en MC med et 20-års pantelån, er ikke fornuftig. Et annet moment er at du bruker opp panteplassen som kan være nyttig til annet bruk.

Andre finansieringsmuligheter
Blant andre alternativer finner vi usikrede lån, lån innen familie og lån på jobben. Usikrede lån er mye dyrere enn lån med pant i MCen. Men i tilfeller der du mangler litt for å finansiere MC kan det være praktisk å kombinere et forbrukslån med lån med pant i MCen. Da gjelder det å nedbetale den usikrede delen først, fordi denne er mye dyrere enn pantelånet.

Positive og negative sider ved ulike lån:


Bruk av huslånet
+ Det rimeligste er som regel å inkludere MClånet i boliglånet, hvis du har "ledig sikkerhet" der. Kommer du innenfor 60 prosent av taksten på boligen, kan du oppnå en god rente. Likevel er det argumenter som taler for å ta opp lånet med pant i selve MCen

- Det viktigste argumentet er at kjøpstidspunktet er det eneste tidspunktet du kan låne penger på MCen. Om livssituasjonen din endrer seg og du har behov for penger senere, er det ikke mulig å stille MC som pant. Oppussing av huset, bytte bolig, skilsmisse, hjelpe barna med penger til etablering er bare noen eksempler på situasjoner der du kan ha behov for et tilleggslån. Da er det synd hvis du har lånt deg "opp til pipa" allerede.

- Det er også viktig at nedbetalingstiden på lånet er tilpasset MCens levetid, og ikke er noe du må slite med etter at MC er moden for utskifting. Et vanlig MClån strekker seg over fem år. Da får du et månedsbeløp som er til å leve med, samtidig som du sikrer at du har egenkapital i MCen neste gang du skal bytte.

MCfinanisering
+ Her er nedbetalingstiden tilpasset MCens levetid. Du slipper å måtte betale på flere MCer lenge etter at de er solgt eller levert til "høgger'n".

+ Rask behandlingstid. Ofte tildeles lån på dagen.- Men er en noe dyrere finansieringsmåte.

- Krever normalt at du har en tredjedel av finansieringsbehovet i egenkapital.

Kilde: lofavor.no / nettavisen.no