Lånoversikt :
Huslån
Førstehjemslån
Billån
Båtlån
MClån
Forbrukslån
Studielån
Kredittkort
Lånekalkulator
Ordforklaring
 
Kontakt Laanonline
Forside
Linker
Legg til Favoritter

STUDIELÅN
 


Billig lån


Du kan velge om du vil ha fast eller flytende rente. Du får flytende rente hvis du ikke aktivt velger fast. Flytende rente er fra 1. januar 2,9 prosent (2,8 prosent fra 1. april). Fastrenta er nå 3,7 prosent for tre år og 4,3 prosent for fem år. Nye satser som skal gjelde fra 1. april, blir fastsatt 1. mars.

Ikke stryk til eksamen

Hvis du stryker et semester, tilsvarende 30 studiepoeng, blir 16 000 kroner av lånet ditt ikke gjort om til stipend. I tillegg taper du et halvt års arbeidsinntekt.

Flytt til nord

Dersom du jobber i Nord-Troms eller Finnmark etter endt studietid, kan du få slettet inntil 25 000 kroner av studielånet per år. I tillegg får du lavere skattesatser for både lønn og kapitalinntekter i nord.

Bryt fastrenta

Er du bundet opp til en dyr fastrenteavtale, kan du bryte den ved å begynne å studere igjen. Forutsetningen er at du mottar støtte i den nye utdanningen. Tar du studier som utgjør minst 15 studiepoeng (tilsvarende et deltidsstudium), har du krav på støtte.

Ikke tjen for mye

Dersom du tjener over 108 680 kroner i løpet av 2005, kuttes støtten fra Lånekassen. Stipendet ryker først. Det blir redusert med 60 prosent av inntekten som overstiger grensa. Hvis du mottar pensjon eller trygd over 58 150 kroner i 2005, blir hele eller deler av stipendet gjort om til lån.

Høy formue?

Er du enslig og har over 215 000 kroner i skattbar formue for 2005, kutter Lånekassen i stipendet ditt. For gifte eller samboere med felles barn er grensa for dere begge 413 000 kroner. Har du høyere formue enn dette, kan hele eller en del av stipendet bli gjort om til lån. For en enslig fulltidsstudent vil en femtepart av formuebeløpet over denne grensa gå til årlig fradrag i stipendet. En løsning er å sette pengene i en livrente. Sparepenger som står i en livrente teller ikke som skattemessig formue.


Mer om LÅNEKASSEN